Изберете страница

Професионални решения за вашата напоителна система

construction company icon 3 black

Проектиране

construction company icon 1 black

Изграждане

construction company icon 2 black

Консултиране

construction company icon 3 black

Проектиране

„Аквапро“ООД  предлага проектиране на напоителни и дренажни  системи. YanbuExportRefineryProject

Професионалните проектни решения се изготвят от високо квалифициран екип проектанти.

 Проектирането включва провеждането на изследвания, измервания, изчисления  и опитно-конструкторски разработки и изпитвания с цел определяне на пълна окомплектовка на материали и съоръжения за изграждане на напоителната система. В проекта е решен и описан методът и технологията за извършване на строително-монтажните дейности. С проекта се дават планове и монтажни схеми на обекта;

Услугата проектиране може да бъде изпълнена и онлайн:

  • Попълнен формуляр
  • Карта на обекта. Картата трябва да бъде приложена към настоящия формуляр и трябва да съдържа – топография на терена, пътища, канали, съществуващи препятствия, наклони, водоизточник и направление на редовете.

След попълване на формуляра, може да бъде изпратен на store@aquapro-bg.com

construction company icon 6 black

Изграждане

Нашият професионален екип от монтажници, ще се погрижи, проектът със който сме се захванали да бъде осъществен бескомпромисно. Изграждането включва менажиране на процеса, наемане и управление на подиспълнителни фирми, обучение на бъдещите стопани на дадената система и споразумение за съвместна работа и подкрепа в бъдеще.

Изграждане

Менажиране

Обучение

construction company icon 2 black

Консултиране

Съвместно със специалист от Аквапро ООД се формира решение за типа напоителна система, която в най-висока степен ще задоволи потребностите на стопанството и ще отговори на всички изисквания за икономическа целесъобразност и ефективност при експлоатация

Съставяне на финансова оферта, включително прогнозни срокове за строителството и предварителен план на паричните потоци;

Консултация при изготвянето на проект за съфинансиране от страна на фондове и институции, оказване на помощ при създаване на организация за финансиране. Контрол върху текущите и бъдещите разходи по тези договори;

AquaPro Logo

На пазара

Завършени проекти

Доволни клиенти

rivulis
rivulis

Направете запитване

Адрес

1618 гр.София бул.Братя Бъкстон 40

Email

store@aquapro-bg.com

Телефон

+359 87 8440593

0